Regulamin

§ 1 WARUNKI OGÓLNE

1) Strona informacyjna „Wleder-loftowe” działający pod adresem www.welder-loftowe.pl, prowadzona jest przez firmę „RP-Welder Rafał Pikuła”  z siedzibą w Będzinie przy ul. Kościuszki 100, wpisaną przez Burmistrza Miasta i Gminy w Olkuszu  pod numerem : 001742846/2012
NIP: 629-224-3527
REGON: 122741845
e-mail: biuro@rp-welder.pl
2) Zamówienie złożone po przez stronę informacyjną może złożyć każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
3) Strona informacyjna Welder-loftowe sprowadza się do formy informacyjnej.
4) Zamówienia realizujemy na terenie całego kraju.

§ 2 OFERTA
1)    W/w firma zajmuje się produkcją i sprzedażą mebli dla domu i ogrodu o charakterze loftowym, industrialnym, nowoczesnym, samodzielnych podstaw do stołów, krzeseł i regałów. Wszystkie produkty oferowane są fabrycznie nowe, wykonywane indywidualnie na zamówienie Klienta.
2) Ceną wiążącą dla obu stron jest ta, która pojawiła się przy danym towarze na stronie informacyjnej Welder-loftowe.
3) W momencie, gdy zrealizowanie zamówienia nie będzie możliwe klient zostanie powiadomiony drogą e-mailową bądź telefonicznie.

§ 3 ZAMÓWIENIA

1) Zamówienia są przyjmowane telefonicznie, lub drogą mailową za pośrednictwem sieci Internet. W celu złożenia zamówienia należy skontaktować się z działem sprzedaży mebli po przez kontakt telefoniczny, lub drogą mailową.
2) Realizacja zamówienia następuje, gdy do działu sprzedaży mebli  dotrze od Kupującego e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
3) Zamówienia można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu korzystając z witryny internetowej, lub poczty elektronicznej, a także telefonicznie.
4) Czas realizacji zamówienia wynosi do 4 tygodni od daty zaksięgowania płatności od kupującego.
5) Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Kupującego prawidłowych danych do wysyłki.
6) Klient płaci za zamówione meble, lub inne z wykonywanych przez producenta rzeczy przelewem bankowym na wskazane przez producenta konto, bądź w jednostce handlowej „RP-Welder”.

§ 4 DOSTAWA I ODBIÓR TOWARU

1) Dostawa odbywa się w wybrany przez Kupującego sposób:
a) dostawa przez firmę transportową lub kurierską,
b) odbiór przez Klienta ze wskazanej przez administratora placówki handlowej „RP-Welder”.
c) dostawa z wniesieniem do domu na terenie miast: Będzina, Dąbrowy Górniczej , Sosnowca i Katowic. Szczegóły i ceny dotyczące transportu określa zakładka„ Dostawa” znajdująca się na stronie informacyjnej Welder-loftowe.
2) Po skompletowaniu i zrealizowaniu towar zostaje wysyłany do Kupującego. Przewidywany czas dostawy przez niezależnego przewoźnika od 2 do 5 dni roboczych.
3) Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji+przewidywany czas dostawy.
4) Meble nie są dostarczane w soboty, niedziele oraz święta.
5) Koszty wysyłki pokrywa Kupujący.
6) Przed odebraniem dostawy należy sprawdzić czy meble nie uległy uszkodzeniom mechanicznym podczas transportu, oraz czy są kompletne. W przypadku, gdy meble noszą znamiona uszkodzenia bądź są niekompletne należy nie przyjmować przesyłki i sporządzić protokół szkody w obecności kuriera, lub dostawcy, oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą.
7) Strona informacyjna welder-loftowe zlecając dostawę jest jedynym podmiotem, który może dochodzić swoich praw w związku z niedopełnieniem przez dostawcę postanowień zawartych w umowie.

§ 5 ZWROT TOWARU

1) Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien niezwłocznie skontaktować się z działem sprzedaży mebli i odesłać go na adres „RP-Welder Rafał Pikuła ul. Kościuszki 100, 42-500 Będzin” wraz z informacją czego dotyczyły wady. Koszty związane z uzasadnioną wysyłką reklamacyjną ponosi sprzedający. Czas rozpatrzenia reklamacji 14 dni. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), producent  zwróci nabywcy równowartość ceny towaru, lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne towary.
2) Każdemu klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania Towaru przez konsumenta. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle formularz zwrotu, uzyskany z działu sprzedaży mebli Welder-loftowe, na podany wyżej adres e-mail lub na adres siedziby.
Zakupiony Towar należy zwrócić na adres:
RP-Welder Rafał Pikuła, ul. Kościuszki 100, 42-500 Będzin.
Koszty zwrotu ponosi klient, o ile odstąpienie nie zostało wywołane przejściową niemożnością producenta  spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez klienta.

§ 6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1) Wszystkie zgromadzone dane Klientów są przechowywane w bazie danych firmy RP-Welder”, która jest Administratorem Danych Osobowych. Dane wykorzystane zostają tylko w celu realizacji zamówienia oraz kontaktu z klientem.
2) Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U NR 133 POZ. 883) dane osobowe podane przez klienta zostaną objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych.
3) W przypadku strony informacyjnej jaką jest Welder-loftowe, podane dane wymagane będą tylko do kontaktu z klientem w celu realizacji zamówienia oraz  transportu towaru.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) Opisy produktów i zdjęcia pochodzą z bazy danych stanowiącej własność strony informacyjnej Welder-loftowe. Zakazuje się komercyjnego wykorzystywania publikowanych opisów produktów i ich zdjęć.
2)  Znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością  firmy.
3) O wszelkich działaniach w czasie realizacji zamówienia klient informowany jest pocztą elektroniczną bądź telefonicznie.
4) Wszystkie informacje dotyczące towarów są zgodne z danymi katalogowymi. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów przy aktualizacjach (cen, konfiguracji, czy parametrów technicznych) – potencjalne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie potwierdzenia zamówienia.
5) Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem zakładki „Regulamin” znajdującej się na stronie informacyjnej.
6) Publikowane zdjęcia na stronie informacyjnej „welder-loftowe” przedstawiają projekty mebli.