Reklamacje

-USZKODZENIE TOWARU PODCZAS TRANSPORTU
Przy wyborze opcji transportu świadczoną przez firmę kurierską, prosimy o rozpakowanie zakupionego towaru i dokładne jego sprawdzenie. Jeśli mebel został uszkodzony podczas transportu, prosimy ten fakt natychmiast zgłosić kurierowi w celu sporządzenia protokołu uszkodzenia towaru. Firma kurierska wówczas zapłaci odszkodowanie za poniesione straty.
W takiej sytuacji do rozpatrzenia reklamacji niezbędne są:
-protokół uszkodzenia towaru spisany z kurierem,
-dowód zakupu,
-formularz reklamacji ( dostępny na stronach przewoźników).
Podstawą prawną jest prawo przewozowe.
-WADA TOWARU
Jeżeli otrzymaliście Państwo nie ten wymiar mebla, lub z wadami, które mogą leżeć po naszej stronie tj.( nie ta struktura drewna, nie ten model, widoczne i niepokojące zmiany w konstrukcji, lub w blacie) prosimy o kontakt z działem sprzedaży mebli : biuro@rp-welder.pl
I szczegółowe opisanie zaistniałej sytuacji, wraz z dowodem zakupu i zdjęciami .
Termin rozpatrzenia reklamacji do 14 dni roboczych.
Podstawą prawną jest regulamin.